Misao Vodilja

PREAMBULA/ PREDGOVOR/UVOD

Nošene ljubavlju Boga koji je postao čovjekom živimo kao franjevačka zajednica na temelju  Evanđelja i pravila naše zajednice.
Mi oživljujemo radosnu vijest Isusa Krista prema zahtjevima prošlosti služeći bližnjima u ljubavi.
Za to koristimo mnogostruke mogućnosti vremena.
U ˝Uzoru življenja/misli vodilji˝ opisujemo tko su sestre svetog Franje , kako mi sebe shvaćamo i još više – što možemo biti.
To je nalog i obveza prema sebi samima.
Mi smo kao darovateljice obdarene pomoći onima kojima je pomoć potrebna u uzajamnosti primanja i davanja doživljavamo zajedništvo i otkrivamo da vjera i osobnost rastu.
Naš cilj je sudioništvo svih u životu zajednice.

 

Nošene ljubavlju Boga koji je postao čovjekom...

Bog poklanja život
Od Njega stvoren živi čovjek u Njemu i kroz Njega.
Bezrezervno je od Boga voljen i odobravan.
Čovjek kao slika i prispodoba Boga daje odgovor u sustvaranju stvaranja (sudioništvu u stvaranju) kroz svoje činjenje i propuštanje.
Zahvalni  živimo u svjesnosti  vlastite vrijednosti i našeg dostojanstva u poslovnoj stvarnosti i služimo radosti života.

Bog je darovao svoga sina
 Kroz svoje postajanje čovjekom Isus Krist brat je svim ljudima.
Oslobađajući služi postanku čovjeka čovjekom.
Kao Isusove sestre dopuštamo si da budemo ono što jesmo: oslobođeni ljudi.
U našem postajanju čovjekom Bog je životan i dobiva ljudsko lice.

Bog poklanja spasenje
 Isusov život, smrt i uskrsnuće oslobađaju čovjeka  za njegov pravi život.
U vjeri nema više beznadne i nespasonosne situacije, ni u krivnji, ni u muci, ni smrti.
Od Isusa Krista izbavljen i s njim pomireni živimo život jedni s drugima oslobođeni i opraštajući (darujući).

Bog poklanja svoje kraljevstvo
U Isusu Kristu je kraljevstvo Božje djelotvorna stvarnost.
On je bezuvjetno, u ljubavi, na raspolaganju ljudima.
U brižnosti (pažljivosti) prema znakovima (obilježjima) vremena odgovaramo s ljubavlju jer Bog nas ljubi.
U poštivanju Boga ostvarujemo se kao živa Crkva kroz samilost (pomoć) i milosrđe moći  kraljevstva Božjeg (gospodstvo, vlast).

Bog poklanja život u punini
Isus Krist je djelotvorna sigurnost obećane punine Božje.
 Treba izdržati dovršenje i konačnost vlastitog života jer gdje je čovjek ljubljeni potpuno tu, tu je nebo.
Obaviješteni o punini možemo podignute glave (uspravno) pred Bogom živjeti  i imati u njega puno povjerenje sada i ovdje u oblikovanju svijeta.

...Mi oživljavamo Evanđelje...

Živjeti sukladno zahtjevima sadašnjosti
U pogledu dostojanstva i razvoja čovjeka postavljamo se pažljivo(pažnja, pozornost) i oprezno prema različitosti uvjeta našeg  vremena.
Odgovorni samima sebi prepuštamo se izazovima i nosimo odgovornost za ˝mir i dobro˝.

Zahtjevu Božjem vjerovati
Od Boga i ljudi voljene , oslovljene i nošene, pozvane smo biti odgovor u ljudskom postojanju.
Božja vjernost jača naše pouzdanje (povjerenje), oživljava našu nadu i daje nam snage za međusobnu ljubav.
Koliko više urastamo u ljubav Božju, toliko više možemo prihvatiti , voljeti, paziti na druge i biti tu za druge.
U našem zalaganju za pravednost, mir, slobodu i dokaz stvaranja, sljedbenice smo Isusa Krista.

Odlučno živjeti jedni s drugima
Osobna veza sa Isusom Kristom živi i raste u dijelovima Božje riječi, u dijelovima kruha i u dijelovima ljubavi.
Tako možemo biti izvor snage jedni drugima.
Hodamo putem postanka slobodne i odlučne u djevičanstvu zbog kraljevstva Božjeg. Osnovnu potrebu obraćenja, skrovitosti (sigurnosti) i blizine, oblikujemo (stvaramo)u čistoći i otvorenosti.
U pozornosti (pažljivosti) i zajedničkom pozornom slušanju Božje riječi  bit ćemo sposobni , u odnosu s bližnjima i u odnosu na potrebe vremena ,živjeti kraljevstvo Božje u poslušnosti.
U oslobođenju od svakog oblika vezanosti izoštrava se naš pogled na bitno (srž).
Tako u siromaštvu dobivamo uvijek veću puninu života.

...u kojem postanku čovjeka služimo u ljubavi...

Sam postati čovjekom
U svijesti vlastitog dostojanstva kao žene prihvaćamo se  s našim jakostima i slabostima u međusobnoj procjeni vrijednosti.
Dijelimo život, štitimo jedne druge i  unaprjeđujemo pojedinačne sposobnosti.  Sestrinski jednostavno živimo zajedno. Doživljena zahvalnost i radost u zajednici  daju nam  kreativnu snagu za naše zadaće.

U zajednici postati čovjek
U proživljenoj ljubavi za Krista i ljude naš život dobiva jedan cjeloviti oblik. Tek kad same spoznamo svoju dragocjenost i naš život iskusimo kao smislen, slobodne smo za druge.

U poslanju biti čovjek
Iz iskustva obraćenja kroz Boga i ljude stavljamo se na raspolaganje ljudima u  tjelesnoj, duševnoj, socijalnoj i duhovnoj potrebi.
Služimo im u bolesti i starosti, u odbačenosti i bespomoćnosti, u siromaštvu i usamljenosti, u nedostatku orjentacije (izgubljenosti)  i vjerskoj potrebi.

Postanak Božjeg čovjeka u i kroz nas
Kroz naš život u duhu sv. Franje  sigurno je naše postupanje u svijetu u ljubavi i milosrđu Božjem.
Tako sudjelujemo u obnovi crkve i evangelizaciji svijeta.

...kao franjevačka zajednica...

Traženje života
Naša franjevačka forma života je izazov za nas same kao redovnice, za crkvu i društvo. Aktivno pozivamo da upoznate nas i naš način života i da živite s nama.
Mi smo otvoreno prisutne i odgovaramo zahtjevu modernih sredstava komunikacije.

Razvijati život
Postajanje čovjekom shvaćamo kao središnju životnu zadaću izvedenu iz Evanđelja. Naše životno pravilo i konstitucije su nam okvir i pomoć za to. Polažemo vrijednost na duhovnu, osobnu i  izobrazbu u zanimanju te nastavak  obrazovanja.
Mi slijedimo životno obrazovanje i  odgovorno stojimo na raspolaganju ispravnim kompetencijama (sposobnostima).
Pri tome uzimamo u obzir promjene u društvu i crkvi i njihov učinak(utjecaj) na naš redovnički život.
Zajednički život je izazov, šansa i zadaća.

Oblikovanje života
Struktura organizacije naše Kongregacije osnovana je u ˝pravilima i životu braće i sestara uređenog trećeg reda sv. Franje˝ i konstitucijama sestara sv. Franje iz Vierzehnheiligena. Oni definiraju pripadnost i strukturu uprave i nadležnost. Mi smo društvo (savez) otvorenog prava.  U našim socijalno-karitativnim ustanovama radimo po principima modernog menadžmenta rukovođenja koji služe našim ciljevima.  Kroz kontinuirani razvoj kvalitete nudimo jednu pouzdanu uslugu temeljenu na kršćanskoj izobrazbi čovjeka.

Dijeljenje života
Kao redovnice živimo bez sobnog vlasništva.  Redovnička zajednica jamči osnovnu sigurnost i dostatno zbrinjavanje svih članica.
Sve što zajednica posjeduje, privrjedi (stekne) i što joj pritječe prihodima  smisleno se stavlja (ulaže) za korist zajednice.  Postupamo ekonomski odgovorno i vidimo kao naš cilj ostvarenje naših socijalno-karitativnih zadaća.

P O V I J E S T

˝Ne vidjeti, nego biti zbog ljubavi prema čovjeku!˝ i s ˝nježnim pogledom, lijepom riječi , otvorenom rukom i osjećajnim srcem˝biti tu za njega. (usporediti Kroniku) , zbog toga mi sestre sv. Franje od našeg osnutka 1890. godine u Münchenu – Perlach tražimo ˝skrivenu sreću ljubavi prema bližnjima˝.
Mi, sestre sv.Franje iz Vierzehenheiligena, viđene u hrabroj inicijativi talijanskog jeronimitanca patera dr. Petera Natilija, zgodi božanske prirode, kada je zajedno s 4 žene dopustio da ga ˝dirnu˝ ljudi u nevolji prepušteni samima sebi, siromašni (bez sredstava) i bolesnici potrebni pomoći.
Osnovao je udruženje za njegu bolesnika u kući i sestre su postale trećeredašice u trećem redu sv. Franje.
Uskoro se djelovanje stalno rastuće zajednice proširilo preko granica Münchena i izvan gornjeg Bayerna.
Ostale socijalne zadaće su nadošle.

1913. godine sestre su došle u Vierzehnheiligen
1921. god. zajednica dobiva crkveno priznanje kao biskupska kongregacija, biskupije Bamberg
1925. uprava Kongregacije premještena je u Vierzehnheiligen.
1934. god. Kongregacija je započela misijsko djelovanje u Peruu, a 2002. god. u Indiji.

Danas u Njemačkoj, Peruu i Indiji živi i radi više od 200 sestara koje rade u njezi  i zbrinjavaju osoba, bolesnih i starijih, potrebitih pomoći , brinu o tijelu i duši , u savjetovanju, obrazovanju i djelatnostima unutar i izvan Kongregacije.

tekst: sestre sv. Franje u suradnji s dr. Georg Beirer
prijevod: Kristina Raškaj

Getragen von der Liebe des menschgewordenen Gottes verlebendigen wir das Evangelium,

indem wir der Menschwerdung in Liebe dienen als franziskanische Gemeinschaft.

(aus unserem Leitbild)

Login